O knihe Keď pri Hrone vládli Kelti
Publikácia o Keltoch na Pohroní

Keltské hradisko na Ponickej Hute svojou tajuplnou krásou zasiahlo naše srdcia a vyvolalo nadšenie. To prerástlo v obrovskú chuť napísať o ľuďoch, ktorí tu prebývali v pradávnych dobách, zrozumiteľným štýlom. Okolie Banskej Bystrice je posiate líniou pravekých sídlisk a ciest, prekrytých lesným porastom, ako aj celé Slovensko. Zaslúžia si našu pozornosť. Títo naši predchodcovia tu žili, tvorili a zomierali, a tak zanechali svoje odtlačky v prachu minulosti. V autorskom kolektíve sme sa zišli z rôznych odborov, aby vznikla publikácia jedinečná na našom trhu, ktorú nepredkladáme ako odbornú literatúru, ale ako komplexný pohľad na spôsob života Keltov na našom území , ich remeslách, duchovnom živote a odlišnom vnímaní sveta . Priblížiť sa a dotknúť histórie skrz príbehy a legendy. Vdýchnuť život pokladom, ktoré vydala zem a pradávnym textom antických autorov. (Lucia Klinerová)

Ponická Huta ukrýva na vrchole kopca za kamenným bralom Baba praveké hradisko, ktoré miestny obyvatelia poznajú pod názvom Na Kláštore, nakoľko ho spájali s existenciou zaniknutého kláštora, po ktorom do dnešných čias nič neostalo. S týmto miestom je spojených množstvo legiend a budí v domácich rešpekt od nepamäti. V lesnom teréne sú stále viditeľné zvyšky valového opevnenia, ktoré je dlhé približne 500 metrov po celej južnej strane hradiska, ako aj stopy po pravekých prístupových cestách, vinúcich sa k bránam akropoly - najvyššej časti sídliska. K objaveniu zaujímavých nálezov pomohla náhoda a pod vyvrátenými koreňmi stromu sa objavilo veľké množstvo črepov z rôznych období. Najnovšie poznatky z miesta potvrdzujú súvislé osídlenie od neskorej doby kamennej až po sťahovanie národov. Najvýraznejšie sa na hradisku v Ponickej Hute prejavilo etnikum Keltov - Kotínov, ktoré preniklo na naše územie už koncom 5. storočia pre Kristom. Významné nálezy z hradiska, ako kopije z doby laténskej, hromadný nález železných nástrojov zo strednej doby železnej a ďalšie, spájajú život na hradisku predovšetkým s ťažbou a spracovaním železnej rudy z miestnych ložísk. Toto hradisko však nie je ojedinelé v okolí a pod lesným porastom sa po celej dĺžke Hrone rozprestiera celá línia ďalších.

Hradisko Na Kláštore ukrýva však ešte jedno prekvapenie pre návštevníka, ktoré je najkrajším miestom na akropole - tajomný kamenný portál, silne pripomínajúci bránu do iného sveta. Kultové rituály u Keltov sa odohrávali najčastejšie pod holým nebom a úmyselne vyhľadávali prírodné útvary, ktoré sa stávali ich dejiskom. Mali bohaté astronomické poznatky a s tým súviseli aj svätyne, ktoré symbolizovali spojenie života a smrti.


Uvedenie knihy do života...

V sobotu (14.11.2015) na chate pod hradiskom na Ponickej Hute sa udial nie celkom obyčajný deň. Už od rána sa začínali schádzať pozvaní hostia na významnú udalosť, pred chatou rozvoniaval guláš a atmosféra bola vynikajúca. V pozadí bolo počuť keltské melódie a nechýbali ani samotní Kelti, ktorí s úsmevom vítali ľudí nadšených históriou. Celé miesto ožilo v čase. Vonku bratia Drábikovci zručne predvádzali svoje umenie odlievania bronzu a vo vnútri sa tkalo na kartičkách (karetkách). Všade vládol čulý ruch a viedli sa priateľské debaty. Bol to veľký deň, hlavne pre autorov knihy, ktorí sa spolu s ďalšími priaznivcami zmenili na novodobých Keltov. Nechýbali ani deti.

Okolo obedňajších hodín stúpalo nadšenie z očakávaného príchodu krstného otca knihy, populárneho historika Pavla Dvořáka. Srdečne ho uvítali aj samotní autori Lucia Klinerová, Daniel Dioši a Štefan Kordoš. O 14:30 hodine sa začal slávnostný začiatok, kde Lucia Klinerová oficiálne privítala všetkých hostí a v mene autorského kolektívu poďakovala sponzorovi a organizátorovi pánovi Jurajovi Hromadovi z Ponickej Huty. Hosťom sa krátko prihovoril aj pán Dvořák.

Aj vďaka amatérskym archeológom a nadšencom histórie, sa Kelti v našom regióne pomaly zviditeľňujú ako naši predkovia, ktorí tu zanechali svoje odtlačky a mnohé zvyky, ktoré by sme si dnes s nimi už ani nespájali. Novou publikáciou sa pokúsili priblížiť život Keltov, vdýchli im život cez príbehy, nálezy a zachované spisy antických autorov v zrozumiteľnom štýle. Spolupracovali s odborníkmi na archeológiu, geológiu a tiež astronómiu. Zaujala aj Pavla Dvořáka, ktorý sledoval vznik knihy. Napísal do nej aj svoje riadky v úvode a prijal úlohu "krstného otca".

"Je to veľmi pekná kniha, myslím, že autori urobili maximum. Mňa zaujala táto kniha, ako aj korešpondencia, ktorú som mal s autormi. Sú to nadšení ľudia. Že sú nadšení históriou, že sú nadšení svojou krajinou, čo obsahuje... To sú nesmierne pozitívne vlastnosti, ktoré zaslúžia podporu", povedal pre rádio Regína.

Prekvapením bol aj samotný rituál pokrstenia. Obsahoval prvky keltskej mystiky a symbolizmu. Kotlík zastáva v keltskom náboženstve dôležité miesto, ako symbol blahobytu, hojnosti, zdravia a duchovnej múdrosti. V keltských mýtoch sú kotlíky spájané so znovuzrodením prostredníctvom vody priamo z nich, s kúzelnými nápojmi a túto symboliku ukázali aj pri krste knihy. O všetkom sa môžete dočítať priamo v kapitole o náboženstve a duchovnom živote Keltov.

Po slávnostnom uvedení knihy Keď pri Hrone vládli Kelti do života si mohli záujemcovia o staré remeselné techniky vyskúšať aj tkanie na kartičkách alebo prezrieť expozíciu nálezov z hradiska. Na druhý deň bol zorganizovaný výstup na hradisko v Ponickej Hute, spoločne s historikom Pavlom Dvořákom.

Chcem si kúpiť knihu