Keltský stromový horoskop
Lucia Klinerová

Prechádzky lesom sú magické, dodávajú energiu a prinášajú inpiráciu. Dotýkať sa stromov môže byť liečivé, dokážu nás vnímať ako my ich, ak sa naučíme ich počúvať,  odhalia nám mnohé tajomstvá. Stromy a les sú najsilnejším symbolom ľudstva, patrí im významné miesto v náboženstve i kultúre, v príbehoch, legendách.

Spolu s ich prítomnosťou ožíva múdrosť prastarých predkov, ich hlboké znalosti a vedomosti o duši človeka i prírody. Celý ich kalendár funguje v súlade s ňou a jednotlivé stromy a rastliny majú svoj charakter.

Kelti vedeli, že ľudská povaha je blízka stromom, prepojená s ich životom. Každý jeden stelesňoval duchovný princíp. Keltský horoskop je postavený na povahe stromov, ktorú spojili s povahou človeka. Podľa učenia druidov má každý strom svoju "dryádu", čiže stromového ducha, jemnú éterickú bytosť ženského pohlavia. Sídlia v ňom však aj dobrí a zlí duchovia a sú domovom božstiev i samotného Boha stvoriteľa. Mohutné, staré, rôzne tvarované, vyžarujúce posvätné vedenie, pod svojou korunou ako chrámom, bdeli nad kmeňovými a súdnymi zhromaždeniami. Vydávali posolstvá a veštby šumom lístia. Boli súčasťou keltských pohrebných rituálov, zosobnením ducha ich mŕtvych predkov.

HOROSKOP1. Mesiac brezy (24.12. -20.1.) B-eth
2. Mesiac jarabiny (21.1. - 17.2.) L-uis
3. Mesiac jaseňa (18.2. - 17.3.) N-ion
4. Mesiac jelše ( 18.3. -14.4.) F-earn
5. Mesiac vŕby (15.4 -12.5.) S - ail
6. Mesiac hlohu (13.5. -9.6.) H-uath
7. Mesiac dubu letného (10.6.-7.7.) D- uir
8. Mesiac dubu zimného (8.7. -4.8.) T - inne
9. Mesiac liesky (5.8. -1.9.) C - oll
10. Mesiac vinnej révy (2.9. - 29.9.) M - uin
11. Mesiac brečtanu (30.9. - 27.10.) G - ort
12. Mesiac trnky ( 28.10. - 24.11.) - P- eith
13. Mesiac čiernej bazy ( 25.11. - 22.12.) R - uis
Nepomenovaný deň (23.12.)


Mesiac BREZY

Obdobie: 24.12. - 20.1.

Breza (Betula pendula), ako kolonizátor nových území, ktorá symbolizuje nové začiatky, prináša pokoj a posilnenie. Kelti ju pre jej krásu považovali za vtelenie bohyne Matky v panenskej podstate, bola symbolom jari, lásky a svetla. Snáď preto výhradne z nej tak radi vyrezávali detské kolísky.

Ľudia narodení v tomto mesiaci sú veľmi vytrvalí a trpezliví. V svojom živote potrebujú poriadok a svojou rozhodnosťou zvládajú prekonávať prekážky. Sú rodení vodcovia, organizátori, no napriek tomu pôsobia ako samotári. Ich sebaobetovanie odsúva osobné záujmy v prospech dobra.

Mesiac JARABINY

Obdobie: 21.1. - 17.2.

Významný strom, ktorý vďačí za svoje meno Keltom je Jarabina . Latinský názov Sorbus sa odvodzuje od keltského slova "sor" - kyslý, trpký. Jarabiny oskoruše (Sorbus domestica) sa dožívajú aj 500 rokov a ich mohutný vzhľad je ozdobou krajiny. Od staroveku bola známa a cenená pre svoje ovocie, ktoré ma široké uplatnenie - sušenie, zaváranie, výroba likérov a pálenky. Plody - malvice pripomínajú malé hruštičky. Vysoko hodnotné je aj drevo, ktoré patrí medzi najtvrdšie v Európe. Druh Jarabiny obecnej (Sorbus aucuparia) bol dôležitý v obradoch druidov, ktorí z jej kôry získavali červené farbivo pre svoje rúcha. Obliekali si ich pri rituáloch dorastajúceho a cúvajúceho mesiaca. Jarabinové prútiky sa využívali na vyhľadávanie rudných žíl, kovov podobne, ako vŕbové na vyhľadávanie vody. Dobre poslúžili aj ako náhrada na výrobu lukov, miesto dreva tisového. Prezývaná je aj "čarodejným stromom", "stromom života", či "strom kúziel", ktorý odháňa zlých duchov a úzke spojenie s veštením a videním vecí budúcich vyplýva z jej liečebných účinkov na zapálené a unavené oči.

Ľudia narodení v mesiaci Jarabiny potrebujú životné poslanie. Sú veľkí idealisti s pokrokovým myslením, niekedy až výstrední, sú odolní a veria svojej pravde. Dokážu vidieť veci z iného uhla a aj keď navonok vyzerajú chladne, v svojom vnútri prežívajú silné emócie a starosti o druhých. Obyčajne bývajú priateľskí a otvorení, no potrebujú slobodu a vlastný priestor na realizáciu.

Mesiac JASEŇA

Obdobie: 18.2. - 17.3.


V keltskej mytológii bol za silného ochrancu a liečiteľa považovaný Jaseň (Fraxinus). Druidi z neho robili svoje kúzelné palice s vyrytými magickými symbolmi. Verilo sa, že priťahuje blesky, ovláda svojou energiou ničivé sily vody a používali ho pri rituáloch privolania dažďa a na počesť ohňa. Kelti z pevného a pružného jaseňového dreva vyrábali násady sekier, rukoväte zbraní, člny a tiež kráľovské tróny.

Ľudia s týmto stromovým znamením sú veľmi kreatívni, praktickí a majú podnikateľského ducha. Inštinktívne dokážu vynikajúco kombinovať a využívať tieto vlastnosti. Sú starostliví , citliví a častokrát umelecky založení. Dokážu sa prispôsobovať okolnostiam .

Mesiac JELŠE

Obdobie: 18.3. -14.4.

Najbojovnejšou v ríši stromov je Jelša (Alnus). Odolávajúca vode a podnebiu, ochraňujúca nižšie porasty pod svojou korunou získala si titul ako "strom odvahy".
Kelti si ju cenili pre jej červené farbivo z kôry, zelené z kvetov a hnedé z vetvičiek.Ľudia narodení v mesiaci Jelše sú vytrvalí, nároční, nezávislí. Majú tvrdý prístup k životu, ktorý im zaisťuje úspech. Neakceptujú slabosť a nerozhodnosť. Majú dobrodružnú povahu, dokonale zvládajú výzvy a sršia úžasnými nápadmi.

Mesiac VŔBY

Obdobie: 15.4. - 12.5.

Vŕba (Salix) bola uctievaným stromom od pradávna. Nachádzame ju v keltských legendách v spojení s básnikmi, kúzlami, či želaniami, aj v dnešných časoch v porekadle "o bútľavej vŕbe". Symbolizovala smútok, obnovu i znovuzrodenie, ako aj múdrosť, inšpiráciu a jasnovidnosť. Prútiky z vŕby sa využívali na hľadanie vody, tokov energie zeme a stratených predmetov. Spojenie nachádzame s bohom Esusom, ktorý býva vyobrazený ako stína konáre, či strom vŕby.

Ľudia narodení v mesiaci "Vŕby" sú praktickí, inteligentní a výreční, s výbornou pamäťou a veľkou dávkou zdravého rozumu. Na druhej strane majú silne vyvinutú intuíciu a fantáziu. Vyhľadávajú duchovno, priťahujú ich tajomstvá života. Radi sa podelia o svoje skúsenosti. Majú sklony k náladovosti a sú premenlivé pod vplyvom Mesiaca. Napriek tomu sú ctižiadostiví, rozumní a šikovní. Ich skutočná tajomná stránka povahy býva zvyčajne hlboko ukrytá pod povrchom.

Mesiac HLOHU

Obdobie: 13.5. - 9.6.Súčasťou posvätných hájov a symbolom plodnosti pri obradoch sviatku Beltane bol Hloh (Crataegus). Tam, kde rástli, sa zhromažďovali duchovia zeme a stretávali nadprirodzené bytosti. Preto sa často vysádzali na križovatkách ciest.

Ľudia narodení v znamení Hlohu majú všestranný talent, sú charizmatickí a spontánni. Pôsobia ako výborní hovorcovia, stratégovia, novátori. Bývajú obľúbení a vedia sa prispôsobiť. Často mávajú veľa záujmov, sú empatickí. Sú neustále v pohybe a ich osobnosť je silne individualistická.


Mesiac DUBU letného

Obdobie: 10.6. - 7.7.

Dub je podnikavý, veľkorysý, so šľachetným srdcom. Ľudia v tomto znamení sú rozhodní a majú silné schopnosti motivovať druhých. Sú odvážni a súťaživí, s dostatkom pevnej vôle k prekonávaniu rôznych prekážok vrámci morálnych zásad. Sú veselí, majú zmysel pre humor. Tiež aj citliví a kladú veľký dôraz na lásku.

Najposvätnejším stromom, často spomínaným v súvislosti s druidmi, bol Dub (Quercus), či dubové háje (nemetony). Práve pre svoju dlhovekosť, odolnosť a mohutnosť, predstavoval neviditeľné dvere k múdrosti. Z pohybu vetví a šumu lístia tohto "hovoriaceho stromu" vzchádzali znamenia pre veštby. Žalude, plody Dubu, symbolizujú hojnosť, prosperitu a plodnosť, podobne ako vajce, od toho ten názov "hadie vajce". Obsahujú čierne farbivo na farbenie vlasov. Všetky časti dubu sú podľa Keltov posvätné a majú nadprirodzenú moc. Obzvlášť sa to týkalo Imela, ktoré na nich rástlo. Zvykom bolo nosiť pri sebe kúsok dubového dreva, alebo zväzok vetvičiek pre zahnanie akéhokoľvek zla . Vyrábali z nich kúzelné palice s univerzálnym využitím. Pálenie dubového dreva bolo zasvätené bohovi Taranisovi. Vplýva na svoje okolie, les i človeka obrovskou liečivou, povzbudzujúcou silou. Stačí sa k nemu len priblížiť, či oprieť. Je skutočným "kráľom stromov", ospevovaným prastarými veršami a mýtmi. Jeho družkou "kráľovnou" je materská, láskavá Lipa.

Mesiac DUBU zimného

Obdobie: 8.7. -4.8.

Dub zimný (Quercus petraea) býva ľudovo nazývaný aj drnák alebo zimák. Od dubu letného ho je možné najlepšie rozoznať podľa krátkostopkatých listov.

Ľudia narodení v mesiaci Dubu zimného sú umelecky nadaní, s veľmi živou predstavivosťou. Vo svojom vnútri sú veľmi citliví a milujúci. Partnerstvo a domov sú pre nich mimoriadne dôležité. Zaujímajú sa o duchovno a svoje tvorivé schopnosti využívajú aj v oblasti spirituality. Majú vynikajúce schopnosti presadiť svoju tvorbu, či už pracujú v umeleckom, technickom alebo obchodnom odbore. V svojom srdci ostávajú vždy realistami a nohami stoja pevne na zemi. Sú to veľkorysí, dôveryhodní ľudia, ktorí vedia prejaviť svoj súcit.

Mesiac LIESKY

Obdobie: 5.8. - 1.9.

Stromom na hranici medzi dvoma svetmi je Lieska (Corylus). Tam sa odohrávajú magické veci. V keltských mýtoch, lieskový ker s deviatimi orechmi, obsahuje všetku múdrosť sveta a jej duchovi slúži deväť kňažiek - sudičiek. V skutočnosti trvá deväť rokov, kým lieska prinesie prvé plody. Je bránou duchov prírody, prejavujúcich sa vo vetre, daždi, blesku, či rose. Preto druidi používali lieskové paličky na ovplyvňovanie počasia. Dodnes prútikári používajú vetvičky liesky k hľadaniu podzemných prameňov. Verili tomu, že ak s ňou nakreslíte kruh okolo jedovatého hada, stane sa očarovaný a nedostane sa von. A hady - draky, alebo tiež nazývané "lieskové červy", sídlia pod starými lieskovými kríkmi.

Ľudia "Liesky" sú duševne silní a rezolútni, no majú veľký šarm a charizmu. Je možné sa na nich spoliehať, dokončia všetko, čo začali. Vedia skvele plánovať. Zvyčajne majú umelecké sklony a tvorivé nadanie, ako aj cit pre dramatičnosť. Ich chovanie býva často pompézne, inokedy zas vypadajú nervózne a pochybujú o sebe. V zásade sú loajálni, šľachetní a dôveryhodní a nemajú radi, ak sa spochybňuje ich česť a dôstojnosť.

Mesiac VÍNNEJ RÉVY

Obdobie: 2.9. - 29.9.

Pestovanie vínnej révy ( Vitis vinifera) siaha až do čias Keltov, čo máme doložené aj antickými autormi. Radí sa medzi najstaršie kultúrne rastliny. Víno bolo darom Bohov a významným obchodným artiklom. Je pravdepodobné, že Gréci doviezli prvé víno a sadenice na keltské územie. Vínna réva je odolná, dlho žijúca rastlina, dorastajúca do pozoruhodných rozmerov.

Ľudia narodení v mesiaci Vínnej révy túžia pomáhať a slúžiť druhým. Preberajú na seba veľkú zodpovednosť a snažia sa riešiť problémy v životoch iných. Pôsobia pokojne a naoko bez emócií, no pod povrchom ukrývajú citlivosť a zraniteľnosť. Snažia sa robiť správne veci v živote a dôležitý je pre nich milujúci, priateľský a bezpečný vzťah.

Mesiac BREČTANU

Obdobie: 30.9. - 27.10.

Brečtan (Hedera helix) je stálozelená drevnatá popínavá rastlina, ktorá sa prichytáva ku kôre stromu alebo k iným povrchom, a takto dokáže šplhať veľmi vysoko. Nevyžadujú žiadnu starostlivosť, rád rastie v lesoch ale aj na nehostinných miestach. Brečtan je symbolom plynúceho čas a reprezentuje nesmrteľnosť duše. Bol považovan za strom vzkriesenia. Miesta, ktoré obrastal, boli akýmsi portálom, vstupom do ríše nadprirodzených bytostí a slúžil ako most medzi dvoma svetmi.

Ľudia narodení v mesiaci Brečtanu sú najviac civilizovaní zo všetkých stromových znamení. Stelesňujú eleganciu, šarm a dobrý vkus. Milujú krásu, harmóniu, spoločnosť, neznášajú samotu. Sú originálni a zároveň praktickí. Túžia po ideálnom partnerstve a majú sklony milovať viac hlavou než srdcom. Zvyčajne majú vynikajúce pozorovacie schopnosti.

Mesiac TRNKY

Obdobie: 28.10. - 24.11.

Napriek tomu, že Trnka (Prunus spinosa) je v keltskom kalendári zimným stromom, najviac zdobí svoje okolie práve v jarných dňoch. Svojim bielym šatom lemuje lesy, poskytuje útočisko drobnému vtáctvu, aj keď za svojou krásou ukrýva ostré tŕne a duchovné ponaučenie. Trnkové kríky vnímali Kelti na našom území ako príbytky víl a pomocou ich tŕňov sa čarovalo. Z dreva vyrábali predovšetkým obranné kyje a trnová magická palička bola obdarovaná zvláštnou mocou, ktorej energiu dokázali zvládnuť len tí najlepší mágovia.

Ľudia narodení v mesiaci Trnky sú milí a otvorení. Vyhľadávajú samotu, ktorá im pomáha regenerovať. Majú výborné schopnosti pozorovateľa a radi pomôžu, či poradia druhým. Vyhýbajú sa však stresovým situáciám. Sú nadmieru inteligentní, s dokonalou pamäťou a intuíciou. V živote bývajú zväčša úspešní a spoloční život s nimi je zvyčajne bezkonfliktný, nakoľko neradi na seba upozorňujú.

Mesiac BAZY čiernej

Obdobie: 25. 11. - 22.12.

Ľudia narodení v tomto znamení sú optimisti, milujúci nové výzvy a dobrodružstvo. Potrebujú mať voľnosť v sebavyjadrovaní, sú ochotní riskovať, jednať na základe svojich predtúch a majú schopnosť nasledovať svoju osobnú hviezdu bez ohľadu na to, kam ich dovedie. Ak veria vo vlastné schopnosti, majú prekvapivé šťastie.

Baza čierna (Sambucus nigra) má magické, priam temné vyžarovanie, ktoré ľuďom spojeným s prírodou neuniklo. Kto si sadne počas letného slnovratu do jej tieňa ucíti, ako ho vťahuje do zeme, k tajným dverám podzemnej ríše. Predkovia verili, že v každom kvete býva víla a v strome sídli "Čierna bohyňa" v zmysle bohyne Zeme. Baza spája všetky protiklady trojitej existencie tejto bohyne, biele kvety, zrelé plody sú čierne, jedovatý i liečivý, svetlý a zároveň tmavý. Vťahuje do zeme, ale drevo má vzdušné a ľahké. Je stromom smrti, lásky i života. Druidi používali bazové paličky k zaháňaniu zlých duchov, žehnaniu a materializovaniu predstáv. Píšťalky z tohto dreva mali čarovnú moc. Baza bola zasvätená Bohyni letného slnovratu. Využívaná bola aj ako zdroj farbiva: červeného z kôry a koreňov, zeleného z listov a modrého a fialového z plodov. Jednoznačne má baza veľké uznanie pre všestranné využitie.
Viac o keltskom horoskope ale aj o mnohom inom sa dočítate v knihe Keď pri Hrone vládli Kelti, ktorú si môžete zakúpiť aj u nás v e-shope...

Chcem si kúpiť knihu